Zaawansowane instalacje odpylania spalin

Published by:

Instalacje odpylania spalin służą minimalizacji emitowania do atmosfery pyłów, które wytwarzane są w procesie spalania różnego rodzaju paliw. W tym celu wykonywane są instalacje odciągowo-odpylające, które usuwają kropelki cieczy oraz cząsteczki ciał stałych z gazów, które owe pyły transportują. O tym jaka ilość pyłów może wydostać się z kominów fabryki decydują dyrektywy środowiskowe, których każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest przestrzegać. Continue reading