B2b software architecture

Firmy cieszące się pracą albo też sprzedażą wyrobów posiadają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i materiałów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy precyzyjnie nazwać jego działalność. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych produktów i wyrobów. Drinku spośród nich stanowi szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to układ do wykonywania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa jest niezwykle intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak robić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy towar? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest realizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu organizowany jest materiał z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno krajowych i przyszłych w zakresie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W niedrogi i prosty rozwiązanie możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, wiążącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można i posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i łatwa dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w firmie.