Bank nasienia szczecin

Bank nasienia (spermy) to pomieszczenia, w których kumuluje się nasienie dawców. Wymagają oni zadowolić dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca wymaga być w prawdziwej jakości fizycznej, funkcjonowań w wieku do 35 lat natomiast nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

http://tlumaczysko.pl/erppolkas/comarch-wms-profesjonalny-system-zarzadzania-magazynem/

Dodatkowo ocenie zależy jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma oddawana jest nieodpłatnie. Wybierana jest wyłącznie nagroda za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł).
Pierwszym okresem kwalifikacyjnym dawcy jest rzetelny wywiad, podczas którego zlecanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego przeznaczenia seksualnego, przebytych wad i sprawy rodzinnej. Później bada się jego krew w charakterze sprawdzenia, czyli nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie trafia do banku spermy na moment pół roku. Dopiero po terminie ostatniego etapu wykonywa się kolejne badania i na ich podstawie kieruje nasienie do dużych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę – klinika musi ponieść pełną uwagę na właściwe przechowywanie nasienia. W własnym kraju praktyka oddawania spermy jest zawsze jeszcze kilka znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu.
Mieć z banku teoretycznie może każdy. Choć na miar polskiego prawa samotne kobiety nie mogą wygrać z pomocy banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego skuteczności być jednocześnie ojca i matkę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary oraz klienci będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą kierować swoim potomkom.