Bezpieczenstwo elektryczne

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i zapobiegać sprowadzaniu się nadciśnienia przed tym, jak wybuch może spowodować do pewnego zniszczenia. System przeciwwybuchowy działa w czasie kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających wykonującą się wybuchową kulę ognia. Od razu do instalacji zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej znacznie wczesnej fazie, w aktualnym terminie wysyłają sygnał do centrali sterującej. Kontroler wysyła sygnał do danej butli, równocześnie ją wywołując. Wszystko prowadzi w momencie kilku milisekund, od wczesnej części kształtowania się kuli z energii wybuch aż do czasu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, który go zachowa.

Explosion safety to dostępne techniki, które gwarantują bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy zaczynaniu są główną metodą zapobiegania powstawaniu niebezpieczeństw, lecz nie do końca mogą zapobiegać każdemu wypadkowi, które mają zajęcie w pracy z dużymi mediami, dlatego przy zachowaniu następujących technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Wykwalifikowani specjaliści są w mieszkanie dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i rozwojem ciśnienia dla instalacji procesowych w wszystkiej gałęzi przemysłu. Produkowane są projekty zrobione "pod klucz" zaczynając od pierwszej fazy projektu, poprzez mocowanie i otwarcie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów -  konsumenci otrzymują kompleksowe i wydajne rozwiązania stosowane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje - poprawiając je do prawidłowych przepisów.