Brak przegladu kasy fiskalnej 2015

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakiś przedsiębiorca, który odbywa usługi lub dokonuje sprzedaży na sprawę osób fizycznych i rolników liczących się na zasadzie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który wchodzi do kraju 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma celu rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które podjęły pracę w sezonie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia akcje w danym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programu przedsiębiorstw, jakie wymagają płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, które nie rozpoczynają swoich pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w porządku natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których dotyczy limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę fiskalną w procesie 2 miesięcy po przekroczeniu tego limitu. Ten jedyny obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z możliwością spłacenia ich w indywidualny sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na zasadzie faktur za wykonane usługi na pracę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż tak musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników a tychże silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.