Comarch optima handel plus

Programy informatyczne idą na sprawne funkcjonowanie firmowych procesów w firmie. Dzięki ich zainstalowaniu można wykonywać dokumentację systemową ograniczając wersję papierową. Z pewnością pomoże to półki i przepełnione segregatory. Samym z prostszych projektów jest Optima również jej kolejne moduły poświęcone np. logistyce magazynowej jak Optima Handel. Partner comarch kraków to dystrybutor oprogramowania na placu całego świecie. Program ten przystosowany jest do małych, średnich oraz całych przedsiębiorstw. Wolno go rozwijać o kolejne części (Optima Kasa Bank, Optima CRM, Optima Obieg Dokumentów) w relacji od specyfiki prowadzonej kampanii.

 

Instrukcje dane do obsługi programu w przejrzysty sposób przedstawiają krok po kroku dokonywanie różnych operacji jak robienie faktur, czy też wystawianie dokumentów związanych z przesunięciami międzymagazynowymi. Każdy element posiada osobny samouczek. Na starcie przedstawione są zdjęcia przycisków i dopisane im prace. Dzięki temu nawet nowy użytkownik w duży sposób zacznie przemieszczać się po panelu programowym. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie w nazwie przyczyniamy się do wzrostu przepływu danych między działami. Użytkownicy w jakiejkolwiek chwili mogą podejrzeć stany magazynowe, przeprowadzić inwentaryzację towarów mając z zakładki inwentaryzacja lub te podejrzeć wystawione zamówienie u dostawcy. Dodatkowym atutem jest produkcja w zasięgu jednej bazy danych, raz wpisane informacje zalecane są w trybie, bez sprawy ich stałego powielania. Bardzo wygodne rozwiązanie w sukcesie wystawiania faktur dla stałych klientów. Szczególnie pożądany jest moduł Optima Handel podawany w logistyce magazynowej. Idzie na tworzenie różnych wydruków połączonych z wydawaniem towarów od dostawców poprzez system produkcyjny, aż do klienta. Porządek, czytelność papierów oraz duży wstęp do materiałów jest fundament, na jakim wsparty jest sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Moduł kadry zaś płace umożliwia tworzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem np. umowa o pracę, aneksy, zaświadczenia. Jednakże w zakładce rozliczanie czasu pracy można wykonywać rozliczania godzin i nadgodzin pracy.

Dobrze dobrane oprogramowanie stwarza wiele możliwości doskonalenia pracy wszystkiej firmy bez względu na jej energia i ilość.