Controlling sprzedazy

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling zwraca się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością fizyczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem przechodzimy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki posiada robić, że firma działa efektywniej, - Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli jesteśmy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.