Dokument zabezpieczenia przed wybuchem akumulatorowni

Każde przedsiębiorstwo, w którym produkuje się technologie związane z łatwością wystąpienia zagrożenia wybuchem, jest przymuszone do posiadania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Przepisy prawa wymagają również, by taki dokument został podpisany przez pracodawcę np. dyrektora zakładu, prezesa, właściciela przedsiębiorstwa itp.

Dokument zabezpieczenia przed początkiem jest określony przez przepisy prawa unijnego także przez wewnątrz krajowe normy. Dokładnie określone zasady precyzują co powinno się odnaleźć w tekście, w której kolejności poszczególne dane winnym być stosowane do wiadomości.

Dokument podzielony istnieje na trzy części.

Ważna z nich gra ogólne dane dotyczące zagrożenia wybuchem. Precyzyjnie prezentuje się mieszkające w przedsiębiorstwie przestrzenie zagrożenia wybuchem. W współzależności od liczbie oraz wielkości zagrożeń przygotowuje się klasyfikacji przestrzeni na strefy zagrożenia wybuchem. W centralnej połowy dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem znajduje się również krótkie zestawienie będących środków ochrony.

Pozostała część dokumentu zawiera określone informacje, połączone z analizą zagrożenia i ryzyka wybuchu. Wyraża się sposoby zapobiegania wybuchowi oraz wskazuje się na ofercie ochrony przed negatywnymi skutkami wybuchu. Druga cześć precyzuje również techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Trzecia część dokumentu zabezpieczania przed wybuchem buduje się z wiedzy i dokumentów uzupełniających. Znajdują się tutaj protokoły, świadectwa, potwierdzenia i technologii. Przeważnie są one opisywane w całości uporządkowanego wykazu lub zestawienia bez załącznika.