Dozownik celkowy uzywany

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede ludziom do podejmowania zarówno pyłów kiedy również produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a dodatkowo silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede ludziom jako szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu innym od atmosferycznego. Ponadto wynoszenie ich przebywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają wielkie użycie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Można je przyjść i w sektorze spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto również w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365-ewidencja-czasu-pracy-pracownika/

Dozowniki celkowe mają podstawowe cechy. Wśród nich wymienić można między innymi prostą formę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji i dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w pierwszej mierze wykonywane są ze stali nierdzewnej. Budują się między sprzecznymi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. A od dołu wyposażony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Też do końców dane są napęd oraz obudowa łożyska. Wspominając o wirniku należy wspomnieć, że stanowi zatem składnik roboczy dozownika celkowego. Urządzony jest w osiem przegród. Dzięki temu sprawia na dużo lepsze rozwiązanie a bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, który stanowi zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika liczy na następnym schemacie: materiał sypki wychodzi ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie przesuwa się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie wykonywa się w celu otworu wylotowego.
Przypominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż wolno je skorzystać między innymi jako filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na placu istnieje wiele sposobów oraz modelów dozowników celkowych, dlatego i określone są do realizacji bardzo różnych zadań. Dzięki nim wolno opróżniać zbiorniki bez potrzebie dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura miałów nie ważna być idealniejsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w droga ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.