Dyrektywa atex tresc

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów danych do funkcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane z tym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić karany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W głównej grupie spotykają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które stosuje się w nietypowych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń postępujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania można z możliwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do roboty w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne urządzenia w celu zapewnienia zgód z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.