Dyrektywa ue transformatory

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów danych do praktyki w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania wiążące się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone spośród ostatnim całe procedury oceny w głównej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żebym mógł być brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W głównej części spotykają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które dopasowuje się w przyszłych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń idących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej konkretne wymagania można z łatwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być silny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne urządzenia w projekcie zapewnienia współprace z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.