Dyrektywy unijne dotyczace ochrony srodowiska

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują być spełnione przez każde produkty, które są oddane do wykorzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z użyciem dowolnego produktu w rejonach, w jakich może stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie zgód z umowami atex także za dostosowanie danego produktu do tych reguł. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, jakie dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest zatem dziedzina, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą toż być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, jak duża porcja energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który stanowi poważne zagrożenie dla mieszkania i zdrowia ludzkiego.