Dzialalnosc gospodarcza edukacyjna

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, kiedy i w znacznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref przyjaznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w formie modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na nowych odsłonach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuacja spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich instalacji jest sprowadzenie ludzi do pewnego pójścia w przypadku ewakuacji. Z tegoż powodu powinny być odpowiednio widoczne, zatem w świetle ewakuacyjnym zajmuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary i wysoka sprawność, duża trwałość także wysoka liczba luminacji.