Ewidencja obrotu magazynowego

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a zarówno do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny uważać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są choć w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w treść § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w magazynie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w świadomości fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać zbudowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w funkcję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została odtworzenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione produkty planuje żyć pobierana w euro, w ciągu gdy wartość sprawy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.