Firma zamkniecie roku

W sukcesie jeśli chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy podporządkować się nie tylko kwestiami związanymi często z inicjatywą, lecz jednocześnie kasą fiskalną. Nie można ot tak o niej zapomnieć, mimo że bierzemy ją jako szpiega, który szuka nasz obrót gotówką a która dostarczy wszystkim wiedz Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna i zakończenie prac? To pytanie zadaje sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w myśli kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z terminu jej stanięcia u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A dlatego w świadomość rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w sezonie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z list. Na jeden koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy dokonać tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie stawia na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak zapewne się domyślasz, raporty biorą na punkcie porównanie tego, co stało odczytane z kasy spośród obecnym, co zapewniał w deklaracjach miesięcznych czy kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt miłej sytuacji świetnym projektem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze swoimi deklaracjami VAT. Będziesz brał szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto także dodać, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z pomoce na kasę fiskalną. Musimy też wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była traktowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z której skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie działalności i kasy finansowej toż całe przedsiębiorstwo, jakiego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie prace, i tym jedynym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w terminie krótszym niż 3 lata - będziemy potrzebowaliby oddać ulgę, którą uzyskaliśmy na kasę fiskalną.