Gastronomia hajnowka

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Jest to rodzaj szkolenia pracowników polegający na realizowaniu procesu decyzyjnego w charakterze zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu działania są coachowie, którzy robią ze znanymi klientami na nowych płaszczyznach np. w układu z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a ponadto analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich planów oraz skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich dokonania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta tudzież okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego własne efekty i środki intelektualne. Innymi częściami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko chroni im w procesie przygotowywania się; jest zrobiony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest rozprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.