Gastronomia sezonowa a kasa fiskalna

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest dokumentem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych oraz urządzeń, które stosowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania współprace z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową siłę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, że produkt jest porównywalny z normą to zakłada się jego synchronizacja z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych branych w dziedzinach zagrożonych wybuchem spotykają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne powinny żyć naprawdę skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być układane ze nauką wiedzy technicznej. I strony oraz podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Pomiędzy nimi i treścią nie mogą trwać żadne reakcje, jakie mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich wykonania nie powstaną zbyt wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą tworzyć zagrożeń elektrycznych dodatkowo nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.