Gaszenie pozarow lasu

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje toż najpowszechniejszy i niezwykle atrakcyjny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co reaguje z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają największe zastosowanie. W relacje z posiadanego składu potrafią stanowić wykorzystywane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi swoje stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że stanowić podawana w wypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na tym, że wodę można używać w jakimkolwiek miejscu, a parę wyłącznie w osobnych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W szerszych pomieszczeniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do drugich substancji, ale i podstawy ich brania i opisywania w rejon pożaru.