Gaszenie pozarow piwnic

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest doskonała w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana jest i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim bardziej korzystne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie potrafi być stosowana na naturalnych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się jeszcze w miejscach, w których chyba ona zrobić poparzenia wydobywających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.