Instrukcja bhp bezpieczenstwa pozarowego

Unia Europejska w końcowym okresie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Głównie do takich zdarzeń powstawało w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W sensie ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady funkcjonowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które sterowane są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców a ludzi z prawnymi regulacjami w bieżącym zakresie. Ponadto wspomagają zakłady prac w kwestii doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia także w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy człowiek świadomy jest zagrożenia. Nabywa i umiejętności działania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza oraz nowe oznakowania urządzeń dawanych w strefach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie informacje “nowego rozwiązania”. Dyrektywy te oznaczają iż produkt wypuszczony do celu jest gwarantowany w użyciu natomiast nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż artykuł nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na materiale, musi dokonać te trzy podstawowe zasady.

Razem z ATEX produkt dany do użytku musi być Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten kolejny symbol to szczególne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone jest do narzędzi oraz sposobów ochronnych dodatkowo ich akcji i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Wzorem “I” mieści się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z innych branż w których jest ryzyko eksplozji.