Jak korzystac z kasy fiskalnej

Obecnie wiele osób, które myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej rozważa też zainstalowanie kasy fiskalnej. Kiedy bowiem zwróci się uwagę na sposób, w jaki można się dzięki temu urządzeniu rozliczać z Urzędem Skarbowym, wydaje się on być niezwykle atrakcyjny. Korzystając z takiego rozwiązania, można uiszczać mniejsze kwoty pieniężne, bo przedsiębiorca najczęściej rozlicza się co miesiąc, a nie co rok, jak w przypadku tradycyjnej formy składania deklaracji podatkowej.

Jednak by móc skorzystać z takiej właśnie opcji, trzeba zdecydować się na ewidencję za pośrednictwem kasy novitus. W praktyce oznacza to, że każda sprzedaż musi zostać odnotowana w pamięci tego urządzenia, a paragon wydany klientowi. Ponadto urządzenie to powinno też sporządzać kopię wydruku, która jest albo w wersji papierowej, albo w wersji elektronicznej, zależnie od tego, jakiego rodzaju kasę fiskalną się zakupi. Nie można jednak zapominać o tym, że takie wydruki z kasy fiskalnej nie są wystarczające do prowadzenia prawidłowej formy rozliczania się z urzędem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by codziennie i co miesiąc przygotowywać odpowiednie raporty. W takim zestawieniu sumuje się sprzedaż z danego dnia lub miesiąca, uwzględniając liczbę wystawionych paragonów, a także przypisaną wartość podatku do konkretnego produktu. Jak wobec tego można zauważyć, korzystanie z kasy fiskalnej ma swoje dobre i złe strony. Chcąc bowiem nieraz sporządzić taki raport, trzeba poświęcić swój dodatkowy czas. Ważne jest w tym przypadku to, by dokładnie przestrzegać terminów.

Zapoznając się natomiast z przepisami, jakie dotyczą korzystania z kas fiskalnych, można przeczytać, że raport dzienny powinien być sporządzony w przedziale od północy do północy. Zatem właściciel firmy musi dopilnować, by po zamknięciu serwisu przygotować takie zestawienie z danego dnia. Sytuacja może być bardziej skomplikowana w przypadku, kiedy prowadzi się sklep całodobowy i sprzedaż może mieć miejsce także o północy. Wtedy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nie będzie mógł sprzedać żadnego produktu następnego dnia, zanim nie sporządzi raportu. Zgodnie z przepisami, można przygotować raport kolejnego dnia, jednak nie może on być sporządzony później, niż przed pierwszą odnotowaną sprzedażą. Decydując się więc na kasę fiskalną, trzeba liczyć się z tym, że organizacja czasu pracy będzie mieć kluczowe znaczenie.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl