Kasa fiskalna z czytnikiem kodow obsluga

Na początek warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w toku gwarancji a po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

program gastro szef

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a także uwagę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich współpraca z napisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgodę z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obrębie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do jedności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zastrzeżeniami umieszcza w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spełniony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność czy z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego traktowane są przede całym te tematy konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, lub pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, choć będą ostatnie rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.