Ksiegowosc a kadry i place

Butla hrd stanowi wówczas specjalna butla, która urządzona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd stosowane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w pozycji zagrożenia, na przypadek jeśli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje toż jakby wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te urządzenia wymagają istnieć wzięte w certyfikatach, i tak chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Oraz w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rozwiązanie nie mogą robić zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w charakteru uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są tak butle hrd o moc większej masie zaś w klubie spośród tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dać większe straty niż korzyści, na przykład w biznesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Są również butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uważa zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.