Mgla a para wodna

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją jedynie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar dobry a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Ling Fluent

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno istnieć zdatna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana tylko w tych miejscach, co do jakich ma się pewność, że nie trwają w nich pracowniki. Z wskazówki na wielkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić niebezpieczna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.