Mikroskopu stereoskopowego

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki zastosowaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co kupi na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują wykorzystanie w takich dziedzinach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo także w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe są często jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w drugich celach, ale nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy a system Abbego, w którym zastosowano jeden ważny obiektyw.

Jak teraz zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest ogromny i tylko z tegoż czynnika omawiane urządzenie idealnie kształtuje się do chodzenia w preparacie mikroskopowym dynamicznie obracających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy kryje się zwykle w miarach od trzykrotnego do przynajmniej dwu stokrotnego, jednak ze powodu na małą odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewielką ilość światła odbitego przychodzącego do obiektywów, złe jest wykonanie większych powiększeń.