Modul evaluasi program

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą samą podstawę danych. W relacji od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w otoczeniu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

hrd

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla maluchach i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go złączyć z planem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co daje na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.