Odpylac ang

System odpylania znajduje użycie w branżach przemysłu, mających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn również dla zdrowia człowieka (część z nich nosi działanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są istotny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i zapobiegać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przylega do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w system oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną czynnością w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe zawierają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.