Odpylacz workowy uzywany

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector prezentuje w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla małych oraz zdrowych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest typowane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są znane w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

https://bio-x24.eu/th/

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co robi, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega kierowaniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest zadowalające dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego działalności (on-line kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line.