Odpylanie i odpylacze kabsch

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) organizuje w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych i bogatych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udostępniane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co robi, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest oferowany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest warte dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego produkcji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).