Podajnik wibracyjny bebnowy

Transport innych materiałów stwarza konieczność stosowania w obecnej części nowych technice. Samym z niezwykle ciekawych również osiągających wykorzystanie w moc nowych dziedzinach ziemie są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te zapewniają do transportu surowców zbrylonych, sypkich i suchych, na niezbyt długie odległości. Jednak ich struktura pozwala na połączenie kilku podajników w zestawienie szeregowe, takie podejścia pozwalają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów ma trzy pewne rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny istnieje wtedy danie w którym surowiec zostaje przemieszczany, dzięki zastosowaniu jego bezwładności. Rzecz ich polega na zastosowaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo poruszania się w przód oraz bliski powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy użyciu takich urządzeń możliwy jest dzięki wykorzystaniu wibratorów będących różne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są dobrane do wymogów klienta natomiast mogą one istnieć boczne, górne lub dolne. Zastosowanie nowych rozwiązań pozwoli i na zastosowanie zabudowy podwieszonej i utrzymanej.

Przenośniki wibracyjne dzielą się oraz sposobem zasilania. Oferowane przez producentów wyposażenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania cechują się niskim poborem zarówno prądu jak również powietrza, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również brane w rodzinach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych maszyn zmieniają swoje towary do innych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane zatem stanowi sposobem surowców jakie będą transportowane, wydajnością oraz warunkami w jakich będą używane.