Pomieszczenie zagrozone wybuchem cisnienie

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w spraw urządzeń i sposobów ochronnych danych do zysku w przestrzeniach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było niezbędna ze powodu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych ważnych w innych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX niestety nie była główną próbą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w końcach Unii Europejskiej, albowiem od niemal dwóch dekad obowiązywało kilka dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi teraz w zasadzie ATEX 94/9/WE.

płace i kadryComarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | Systemy ERP | POLKAS

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku ma jedyne obligatoryjne rozporządzenie wzięte we jakichkolwiek państwach Unii Europejskiej, które dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem zajścia w bycie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia dotyczące to jedno zagadnienie i podobne przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w wszystkiej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To jedno bycie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy nowy przepis zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku stała uznana dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w kwestii harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich wznoszących się do urządzeń oraz sposobów ochronnych danych do zysku w sferze potencjalnie wybuchowej. Wymaga ona zostać zaimplementowana we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Jak szybko zostało powiedziane, dyrektywa ATEX jest zastosowanie do sprzętów tudzież systemów ochronnych kierowanych do spożycia w pomieszczeniach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej wydobywa się natomiast link do historie najnowszej możliwości dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE