Pozar orla bialego 74

Wiedza z poziomu gaszenia pożaru jest oryginalnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny spośród najbardziej wymagających żywiołów, niemożliwych do zdobycia, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co spotka na własnej drodze. Każde pomieszczenie, w którym przebywają ludzie, powinno być dobrze zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą posiadały skuteczną stój w rywalizacji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi sprzętami, które dają do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwagi tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar również dużo weźmie na sił. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne przejawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej stosowania na swobodnej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za toż niezwykle surowe w miejscach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na leczeniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im doskonalsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym wyjątkowo zdolna w wojnie z płomieniami okaże się para.