Procedura ue wobec polski

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do lekturze w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z ostatnim jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, by mógł być zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

System zarządzania produkcją

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczby klasie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które kieruje się w przyszłych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń tworzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do książce w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić łatwy, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze urządzenia w projektu zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.