Program ksiegowy zoptymalizowany pod dana firme

Comarch ERP Optima to uniwersalna aplikacja, pozwalająca każdej firmie na prowadzenie pełnej księgowości, a dzięki licznym aktualizacjom jest cały czas dopasowana do najnowszych przepisów.
W oprogramowaniu znajduje się Księga Podatkowa, zawierająca Książkę Przychodów i Rozchodów, umożliwiająca inwentaryzację (spis z natury), rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także sporządzenie deklaracji i e-deklaracji.

Ponadto Comarch księgowość to także Księga Handlowa. Moduł ten odpowiada za takie czynności jak stworzenie wielopoziomowego planu kont, planowanie okresu obrachunkowego, obliczanie PIT-36, PIT-36L, CIT-8, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat podczas rozliczeń czy tworzenie zestawień na podstawie podawanych przez użytkownika parametrów.
Pomyślano także o ewidencji środków trwałych. Odpowiedni moduł zapewnia takie operacje jak naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych, stosowanie trzech różnych metod amortyzacji (liniowa, jednorazowa lub degresywna). Znajdują się tu także liczne funkcje dotyczące automatycznego ewidencjonowania wyposażenia, a także możliwość przypisywania osób odpowiedzialnych za poszczególne jego składniki.
Oprogramowanie Comarch księgowość to doskonałe rozwiązanie dla każdej firmy, która nie chce zatrudniać osobnej księgowości. Aplikacja jest w pełni zautomatyzowana, więc wystarczy tylko wprowadzić do niej dane, aby wszystkimi wyliczeniami zajęło się oprogramowanie. Umożliwia to nie tylko wygodę, ale również oszczędność kosztów.
ERP Optima można przetestować dzięki wersji demonstracyjnej. Istnieją dwie metody na wejście w jej posiadanie. Pierwsza – zamówienie oprogramowania na płycie CD. Druga – pobranie pliku instalacyjnego z internetu. W obu przypadkach należy udać się na stronę producenta i wypełnić znajdujący na niej formularz. Jakie posiada ograniczenia w stosunku do pełnej wersji? Poza ograniczeniem czasowym – żadnych. Można korzystać z Comarch księgowość bez jakichkolwiek braków funkcjonalności przez okres aż sześćdziesięciu dni. Jest to okres wystarczający do przetestowania w praktyce wszystkich jej funkcji. Dopiero po tym czasie można zadecydować, czy nabędzie się licencję na dalsze używanie, czy też zrezygnuje. Jest to uczciwe rozwiązanie, pozwalające na bezpłatne sprawdzenie, czy warto wydać pieniądze.