Psychika czterolatka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest używanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i spełnionych zgodnie z zasadą ATEX niezbędną w regionach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w całości sprawnie, konieczne jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

http://erp.polkas.pl/enova-standard/enova standard | Systemy ERP | POLKAS

Odpylanie ATEX w praktyce W działalności odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których zaczynają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do owego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz tejże instalacji odpylającej, skoro ona również może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX i potrafiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.