Rozwoj firm transportowych w polsce

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w ciągu której z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną ilość materiału. W okresie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie łatwo zwracające się maszyny, które wykonują z określonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wyróżnia się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy zakładają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez dostaje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie żyć właściwie pochylony. Możliwe istnieje także obrabianie (skrawanie) tematu na końcach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typie materiału, który tworzy być poddany obróbce używa się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie otrzymują się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest pozytywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.