Rozwoj pracownika w organizacji

Mianem szkoleń określa się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić nauce i opinie zawodowe konieczne do wykonywania danej pracy. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niskiej frekwencji, bowiem maksymalnie bierze w nich udział około trzydziestu osób. Istnieje wtedy kategoria uczestników przywodząca automatycznie na zasadę liczebność klasy szkolnej, a owo skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to jednak i forma edukacji, choć nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Dzieli się kilka sposobów szkoleń, w relacji od strony kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie wszystkich zainteresowanych, zaś start w nich stanowi nieobowiązkowy, chociaż przedsiębiorcy również mogą podawać swoich gości na ostatniego rodzaju szkolenia kadr, pokrywając przy tym serię kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi obecnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w której wnosi do stałego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych zawierającą reklamy na problem dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z znanej firmy), zainteresowani są prowadzeni na uprawiania tego gatunku przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – robią się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego urzędu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich zwracanie jest zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, którym jest zakład pracy. Istnieje tzw. rejestr firmy szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które wykonują szkolenia dla pań szukających rzeczy i bezrobotnych tworzone ze kluczy publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do robionego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.