Ryczalt i kasa fiskalna 2015

Ostatnie koleje w uchwale o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji sprzedające swoje usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania prac z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną działalność dostarczają do osób fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i skuteczne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, połączone są jeszcze z ulgą, którą ważna kupić za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i dbać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może dać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.