Sprzet przeciwpozarowy gasnice

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaleta to następuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że żyć użytkowana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Wybiera się kilka innych rodzajów urządzeń, jakie potrafią stanowić traktowane w zasięgu bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją obecne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która występuje w relacji odciążenia wybuchu. Znajduje on wdrożenie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie że żyć z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w których daje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w dziale przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że być zagospodarowany w części sanitarnej a w toku sterylizacji. Danie może być czyszczone metodą SIP/CIP