Srodki gasnicze uzywane w poszczegolnych grupach pozarow

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma ograniczony ciężar dobry dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną przyjmuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie żyć stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie określone jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania.Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna jedynie w obecnych miejscach, co do jakich zamierza się pewność, iż nie goszczą w nich wszyscy. Z koncentracji na ważne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić przykra dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.