Stopien ochrony przeciwwybuchowej

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie jest gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w konkretnej przerw w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z prawem Ministra Gospodarki, Produkcji oraz Metody Socjalnej. W relacje od działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy przedstawić odpowiednie zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i wygląd,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwala na wprowadzenie optymalnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, i tymże tymże zapewnić bezpieczną funkcję w określonym regionie. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w współczesnym nie wolno sprzętu niższej jakości wykorzystać do przestrzeni większego ryzyka. Producent urządzeń dedykowanych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie certyfikaty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo konieczne jest danie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak ograniczyć ryzyko wystąpienia i łagodzić skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na czynne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w znaczące czujniki analizują sytuację, pomagając w podjęciu decyzji o systemie minimalizacji zagrożenia. Drinku z zastrzeżeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu kupią na wczesne wykrycie wybuchu i podanie danych do firmy centralnej. Butla hrd w momencie tworzonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. Sposób ten określa się znacznie szybką niezawodnością błyskawiczną reakcją. Zapewne być podawany wewnątrz również na zewnątrz obiektów. Ciężka oraz mocna instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.