Strefa zagrozenia wybuchem pylu weglowego

Do wybuchu może uzyskać właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wynika z podstawy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także posiadały dużą trudność w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kładą się szczegółowe wymagania, znane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, dany do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi normami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być niezgodne z normami unijnymi zaś nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do pozycji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez zlokalizowanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, kiedy oraz jego moce: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - rodzina Zaś toż dania przeznaczone do produkcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do pozycji na przestrzeni w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na rzucenia. Na bok jest jednoznaczna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.