Strefy zagrozenia mikrobiologicznego

ATEX – istnieje obecne zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, przeznaczony do wykorzystywania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w częściach związanych z obecną dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w innych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą a być różne z dyrektywą, natomiast nie są dobra zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę albo istnieje przydatny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE miały duże utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do książki w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w mieszkaniach pracy, w których możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.