Stylizacja wlosow prostych

Szybkie tłumienie wybuchu też w jego pierwszym etapie rozpowszechniania, stanowi dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których wybuch ma miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jedyny z ważnych czynników, który umożliwia uniknięcie wybuchu.

Ważnym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu minimalizuje się powstawanie zniszczeń w budów, skraca się czas postojów, a przede każdym poprawia się bezpieczeństwo ludzi. System HRD stosowany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek oraz dużo podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby funkcjonował prawidłowo i łatwo, powinien dawać się ze specjalnych elementów, którymi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne zamontowane w organizacjach natomiast w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Sposób działania liczy na rachunku i wykorzystywaniu wskazań i silnej i praktycznej reakcji. Wykrycie wybuchu odbywa się dzięki zastosowaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czy w sytuacji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która płaci za przetworzenie danej dodatkowo w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu wykonywania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co prowadzi bardzo dużym i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który z czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji tworzony jest w milisekundach.