Szara strefa slownik frazeologiczny

Rozmiar szarej przestrzenie w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim właściwie od zawsze, z dalekimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na ostatnim polu w porównaniu z innymi państwami dawnego bloku wschodniego, a do starej Europy cały okres stanowi znacznie dużo.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a wtedy konsekwentne uświadamianie, że uczestniczymy w ramach wspólnoty i że to, co jest dla wspólnoty dobre i nam tymże przynosi korzyści. Co wysoce trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wyraża się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zwracają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o polskich drogach zupełnie podziały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie rozwiązanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z ogromnym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich graniem nie dziwią się nad tym, co tak naprawdę się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą środek na ostatnie, żeby obejść system. Mają tutaj zresztą wsparcie ważnej grupie naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, narzekających na końca bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jako bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych kar będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest wyjątkowo aż tak zła, kiedy można aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest długo i nieregularnie, jednak mając pod opiekę ostatnie dwadzieścia sześć lat, myśl jest prosta. Myślę, że wraz z biegiem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej wszystkich będzie zapisywało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród oraz nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza dalej będzie około Europy niż Rosji.