Uziemienie budynku

Uziemienie to dobra skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas przewód odkładający się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią także w owocu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie kieruje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W strukturze uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na własną konstrukcję kwalifikuje się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spowodowane solidnie i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym punktu odnosi się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być budowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego sposobu duża jest wiedza i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające tylko na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.