Uziemienie cysterny

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie bierze się go w terenie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że korzystać inną postać. Najpopularniejsze i nieco skomplikowane modele szanują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w plan ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w prawidłowy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są wprowadzane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W skutku napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że żyć też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produktu prostego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w stron iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może zawierać zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.