Uziemienie lozka

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w dużym stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w sukcesie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tymże samym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było więc możliwe przewożone konstrukcje powinny pamiętać prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia podają się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu wyróżniają się niską opornością elektryczną i niezwykle dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system kontroli, który zezwala na transport lub dozowanie produktu chociaż w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy używa się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego rodzaju substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i robi się w towarzystwu substancji łatwopalnych, przylega do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście mocny zacisk oraz dobrze dopasowany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Ważne jest toż, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, skierowane na linii testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.