Uziemienie z neutralnym

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie ryzyk połączonych z wybuchem palnych treści na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Poleca się go w porządku transportu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) wykonane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest system kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w terminie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych organizowane są w sukcesu kontaktu i rozdzielenia. Ich liczba jest zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które stykają się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W rezultatu nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może przybyć do stworzenia krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie jasny w skórze iskry. Z kolei niemonitorowane iskry mogą robić powstanie zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza, oraz w skutku do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest zastosowanie uziemienia, które będzie świadome za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Znacznie większe zaufanie zapewniają nowoczesne systemy zarządzania uziemienia.