Wentylacja hybrydowa cena

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z podstawowymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu
Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W niniejszym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Dokument ten stopniowi dla biura polecającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu
W sensu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, stosowane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu
Z istoty myśli nie jest dodatkowe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w organizmie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację
Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a jeszcze skuteczności odpylania. Zadania te sprawiają oczekiwany efekt finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie
Materiał filtracyjny jest największy element skutecznej, i tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.